Hemorrojder

Varför får man hemorrojder?

Orsaken till varför man får hemorrojder är inte känd. Kosten har angetts som en bidragande faktor- vår slaggfattiga kost leder till dålig tarmmotorik. Hemorrojder är vanligare hos män där upp till 25 % av alla individer över 50 år har eller har haft besvär av hemorrojder. Det sker en utbuktning av slemhinnan i analkanalen som innehållen en gren från ett venöst blodkärl.

Vad kan man ha för symtom av sina hemorrojder?

 • Klåda
 • Flytning
 • Röd blödning (i samband med defekation)
 • Smärta (endast vid inkarcerade hemorrojder)

Hemorrojder klassificeras ofta i 4 grader

 1. Hemorrojder i övre delen av analkanalen, ger ofta upphov till en sparsam blödning.
 2. Hemorrojder som tillfälligt prolaberar utanför analkanalen, reponeras spontant efter avföring. Kan också ge blödning.
 3. Hemorrojder som förblir prolaberade efter avföring (kan reponeras manuellt). Kan också ge blödning.
 4. Hemorrojder som förblir prolaberade och går inte att reponera. Kan bli incarcerade ( trombotisering kan ske).

Utredning av hemorrojder

 • Proktoskopi (kort stelt rör som uppföres några cm upp i analkanalen).

Behandling

 • Salva/stolpiller – Grad 1 hemorrojder
 • Injektionsbehandling ( Aethoxysclerol) – Grad 2 hemorrojder
 • Gummibandsligatur – Grad 2 hemorrojder
 • Operation – Grad 3-4 hemorrojder

Gummibandsligatur

Patienten ligger i vänster sidoläge. Kirurgen går in med ett proktoskop och tar därefter tag i hemorrojden med ett s.k. McGivney instrument. Om patienten ej känner någon smärta så sätter man ett gummiband runt basen på hemorrojden. 4-5 dagar efter behandlingen kan det uppstå en mindre blödning när gummibandet och hemorrojden/slemhinnefliken lossnar. Denna blödning brukar i regel upphöra utan vidare åtgärd.

Hur går operationen till?

Operation & behandling för att ta bort hemorrojderSom regel så utförs operationen i lokalbedövning runt analöppningen( Pudendusblockad), dessutom ges även smärtstillande och avslappnande i blodet. Man ska vara fastande inför operationen. Du ska även ha tagit ett lavemang (stort klyx) innan du kommer till oss.

Vid operationen excideras (tas bort) delar av hemorrojdvenstammarna med angränsande slemhinna och hud. Såren efter excisionen lämnas öppna och ska sekundärläkas. Efter operationen så stannar du kvar för observation någon timme innan du därefter åker hem.

Efter operationen kommer du att ha besvär av smärta under en till två veckors tid. Du får recept av oss på smärtstillande läkemedel. Du får räkna med att du kan behöva vara sjukskriven under denna tid. Det är viktigt att du använder handduschen efter toalettbesök. Det bildas även sårvätska från operationsområdet varför det är bra om du använder ett förband för att undvika att underkläderna smutsas ned.

Uppföljning efter operationen

Vi planerar in dig för ett återbesök efter 3-4 veckor och utvärderar operationsresultatet.

Sjukskrivning

Efter en hemorrojdopereration är den vanliga sjukskrivningstiden ca 1 – 2 veckor.